SAMSUNG GALAXY S3 1.0A 3PIN UK ADAPTER WHITE - ETAOU71XWE (BN)